Ing. Iva Randusová

Master's thesis

Vybrané osobnostní charakteristiky pracovníků a jejich psychologická smlouva

Selected personality characteristics of employees and their psychological contract
Abstract:
Tato práce se zabývá především vztahem mezi osobnostními charakteristikami (extraverze, introverze, smysly, intuice, myšlení, cítění, rozhodování, vnímání) a psychologickou smlouvou pracovníků (tj. vnímané závazky organizace a zaměstnance). Kromě se věnujeme vztahu osobnosti, hodnotové orientace a upřednostňovanému stylu vedení u nadřízeného pracovníka. Tyto vztahy jsme zkoumali na výzkumném vzorku …more
Abstract:
This study is focused on relationship between selected personal characteristics (extraversion, introversion, senses, intuition, thinking, feeling, judging, perceiving) and psychological contract (the perceived commitments of organization and employee). Also we concentrated on value orientation and preferred superior’s leadership style. Our research group contained 112 respondents. We used following …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta