Bc. Katarína Ďurináková

Diplomová práce

Gender Political Representation in Slovakia and Taiwan

Gender Political Representation in Slovakia and Taiwan
Anotace:
Diplomová práca skúma politickú účasť žien na Slovensku a na Taiwane od 90. rokov 20.storočia do roku 2020. Práca taktiež analyzuje vzťah medzi rodovou preferenciou voličov a rodovou vyváženosťou v politike v oboch krajinách. Pre splnenie cieľov, ktoré si práca stanovila, bol uskutočnený kvalitatívny výskum s pološtruktúrovanými rozhovormi. Pološtrukturované rozhovory sa uskutočnili so šiestimi respondentami …více
Abstract:
The Master thesis aims at examining female political participation in Slovakia and Taiwan from the 1990s until 2020. The study also analyses the relationship between voters’ gender preference and gender balance in politics in both countries. To satisfy the objectives of the thesis, a qualitative research study with semi-constructed interviews was held. Semi-constructed interviews were conducted with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta