Ing. Linda Olivová

Diplomová práce

Stanovení cílů, strategického plánu a vyhodnocení působení komunikace libovolné společnosti

Goal setting, strategic planning and influence valuations of a company communication
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na několikanásobnou analýzu komunikace kavárny Friends Coffee House, která vedla k potvrzení či vyvrácení následující čtyř hypotéz: H1: Pořádání marketingových událostí zvyšuje povědomí o značce, H2: Zákazníci kavárny se o kavárně dozvídají především od svých známých, H3: Největším potencionálním rizikem je pro kavárnu konkurence a H4: Zákazníci jsou spokojeni s procesy …více
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of multiple communication of coffeehouse Friends Coffee House, which led to the confirmation or refutation of the following four hypotheses: H1: Organizing marketing events increases brand recognition, H2: Customers know about the coffeehouse mostly from their friends, H3: The greatest potential risk is a competition and H4: Customers are satisfied with the processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Mastný
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze