Barbora Lachmanová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Dopady předčasného porodu na sociální fungování rodiny: příprava výzkumu

Anotace:
Abstrakt Tématem absolventské práce je předčasný porod a jeho vliv na sociální fungování rodiny. Cílem práce je připravit teoretický podklad pro kvalitativní výzkumné šetření a vypracovat návrh tohoto výzkumu. V teoretické části definuji předčasný porod jako zdravotnickou diagnózu i jako sociální událost a životní situaci. Vycházím dále z konceptu sociálního fingování podle Bartlettové, z tématu rodiny …více
Abstract:
Abstract The topic of my graduate ́s paper is preterm birth and its influence on social functioning of a family. The aim of the work is to prepare theoretical base for qualitative research inquiry and to prepare the project of this research. In theoretical part I define preterm birth as a medical diagnosis as well as a social event and life situation. The work is based on the concept of social functioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Chovancová
  • Oponent: Mgr. Denisa Raková Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc