Bc. Caroline Suzanne Karda

Bakalářská práce

Destinační management a nástroje jeho komunikace

Destination management and its communication tools
Anotace:
V souvislosti se zvýšením konkurenčního prostředí mezi turistickými destinacemi, je důležité neustále prosazovat a připomínat svou identitu, image, mající silnou marketingovou značku. Tato práce tedy řeší skutečnost, že marketingové řízení je klíčovým prvkem potřebným pro úspěšný rozvoj a udržení rozvoje v dané destinaci. Je tedy potřeba neustále připravovat jedinečné nabídky, zvláštní produkty v souladu …více
Abstract:
In a context of increased competition among tourist destinations, it is important to constantly promote and commemorate their identity, image, having a strong marketing brand. This study therefore addresses the fact that marketing management is a key element needed for the successful development and sustaining development in the area of tourism. It is therefore necessary to continuously provide unique …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní