Jan Hrbáč

Bachelor's thesis

SAR Team v Moravskoslezském kraji

SAR Team in the Moravian-Silesian Region
Abstract:
Cílem práce je vytvoření koncepce dobrovolného SAR týmu a jeho začlenění do IZS.Úvod rozebírá obecně činnost SAR týmů.Další část práce rozebírá činnost SAR týmu při pátrání, platnou legislativu a popisuje stav v České republice.Dále se analyzuje možnost vzniku SAR týmu, jeho financování, materiální zabezpečení, výcvik a předpoklady pro vznik. To vše uzavírá konkrétní návrh SAR týmu, jeho struktury …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2008

Thesis defence

  • Supervisor: Marek Smetana

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení