Bc. et Bc. Martin Peňák

Diplomová práce

Výzkum a vývoj webové aplikace pro vizualizaci viditelnosti

Research and development of the visibility application for the Web
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzami viditelnosti a jejich vizualizací ve webovém prostředí. Na začátku je popsán současný stav v této oblasti, přehled základních, rozšířených i alternativních typů analýz a jejich využití. Následně je objasněn princip fungování algoritmu pro výpočet viditelnosti. Další část práce porovnává podporu analýz, jejich možných parametrů a výsledků v komerčních i otevřených GIS …více
Abstract:
This thesis deals with visibility analyses and their visualization in web environment. At first, the current state in this field, an overview of basic, advanced and also alternative types of analyses as well as their application are described. Then the principle of algorithm for computing visibility is explained. The next part of thesis consists of comparison of analyses, their possible parameters …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta