Theses 

Možnosti řešení nepřiměřené zadluženosti fyzické osoby v České republice – Ing. Karolína Libusová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Karolína Libusová

Bakalářská práce

Možnosti řešení nepřiměřené zadluženosti fyzické osoby v České republice

Ways of dealing with excessive indebtedness of individuals in the Czech Republic

Anotace: Cílem práce je vytvořit ucelený přehled o možnostech řešení nepřiměřené zadluženosti fyzických osob v České republice. Shrnuje současný stav a strukturu zadluženosti domácností a popisuje nejčastější příčiny vedoucí k jejich nepřiměřenému zadlužování. Dále se věnuje rozboru produktů, které bankovní a nebankovní instituce nabízejí jako pomoc dlužníkům ve finanční tísni. Poslední část práce je zaměřena na možnosti, které nabízí platná legislativa. Text zejména popisuje průběh insolvenčního řízení a řešení úpadku formou oddlužení a konkursu. Vyzdvižena je zde také podpora dlužníků v podobě zákona o spotřebitelském úvěru.

Abstract: The thesis is aimed at creating a comprehensive review of ways of dealing with excessive indebtedness of individuals in the Czech Republic. It summarizes the present situation and structure of household indebtedness and describes the most frequent causes which lead to excessive indebtedness. The thesis also engages in analysis of products which are offered by banking and non-banking institutions as a help for debtors in financial straits. The last part of the work is aimed at possibilities offered by valid legislation. The text mainly describes an insolvency proceedings and a solution of insolvency in the form of debt discharge and bankruptcy. Support of debtors in the Czech Consumer credit law is also emphasised.

Klíčová slova: zadluženost, fyzické osoby, dlužník, věřitel, konsolidace, odklad splátek, spotřebitelský úvěr, insolvenční řízení, oddlužení, konkurs, indebtedness, individuals, debtor, creditor, consolidation, delay of instalments, consumer credit, insolvency proceedings, debt discharge, bankruptcy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 22:56, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz