Leoš POLKA

Bakalářská práce

UV VIS a FTIR spektroskopická analýza materiálů na bázi polymerů

UV VIS and FTIR spectroscopic material analysis on polymer bases
Anotace:
Táto bakalárska práca je zameraná na spektrálne metódy analýzy polymérnych látok {--} mono-nitrát a di-nitrát celulózy. V prvej kapitole sú zhrnuté základné princípy UV VIS a FTIR spektroskopií. Ďalšia kapitola popisuje štruktúru celulózy a jej derivátov ako prírodného polyméru. V praktickej časti tejto bakalárskej práce sú uvedené IČ spektrá nitrátov celulózy merané pomocou transmisnej FTIR.
Abstract:
This thesis is focused on methods of spectral analysis of polymeric substances {--} mono-nitrate and di-nitrate cellulose. The first chapter summarizes the basic principles of UV-VIS and FTIR spectroscopy. Another chapter describes the structure of cellulose and its derivatives as a natural polymer. In the practical part of the thesis there are given absorption spectra of cellulose nitrates measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010
Identifikátor: 15833

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLKA, Leoš. UV VIS a FTIR spektroskopická analýza materiálů na bázi polymerů. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe