Theses 

Podniková kultura jako silná stránka společnosti při budování pozice firmy XY – Bc. Iveta Šnajderová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Iveta Šnajderová

Diplomová práce

Podniková kultura jako silná stránka společnosti při budování pozice firmy XY

Corporate culture like a strong side company when building pozition company XY

Anotace: Tato diplomová práce shrnuje teoretické poznatky jednotlivých autorů o podnikové kultuře a analyzuje podnikovou kulturu společnosti ZFP GROUP. Na základě stanovení hypotéz a dotazníkového šetření, individuálních rozhovorů, pozorování, vyhodnocení některých vnitřních dokumentů byly rozpoznány silné a slabé stránky podnikové kultury včetně jejich nedostatků. Díky tomuto vyhodnocení jsou navrhnuty doporučení a opatření pro celkové zlepšení stavu.

Abstract: This thesis is summarizes teoretical knowledge of the individual autor´s about corporate culture and analyzes corporate culture of ZFP GROUP It´s a based on the the hypothesis and the questionnaire survey, individual interviews, observation, evaluation of certain internal documents where was identified strengths and weaknesses of the corporate culture, including their shortcomings. With this evaluation are suggested recommendations and measures for overall improvement.

Klíčová slova: Kultura podniku, lidské zdroje, výzkum, hodnoty, normy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jiří Wagner
  • Oponent: Ing. Bohumil Popelka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 10:10, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz