Bc. Hana Tvrdá

Diplomová práce

Evropská Unie - programy a projekty podporující jazykové vzdělávání a možnosti využití v hotelových zařízeních v ČR

European Union - their programmes and projects supporting language education and its implementation in accommodation establishments in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá programy a projekty Evropské unie, které přispívají k rozvoji jazykového vzdělání. Práce je rozdělena do 3 částí. V části první, tedy teoreticko-metodologické, je pozornost věnována jednotlivým orgánům, institucím a agenturám, které se zabývají vzděláváním. Dále je zde také rozbor jednotlivých nejvýznačnějších programů Evropské unie – popis jejich aktivit či pro koho …více
Abstract:
This thesis deals with programmes and projects of theEuropean Union that contribute to the development of language education and is divided into 3 parts. In the first part, theoretical-methodological, is attention paid to institutions and agencies that deal with education. There is also a description of the most significant programmes - who are they for and what are their main activities. Another chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Eva Mičková
  • Oponent: doc. PhDr. Jelena Celunová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství