Mgr. Dominik Prymš

Bakalářská práce

Integrovaný dopravní systém v Královéhradeckém kraji (vznik, význam, perspektivy)

The integrated transport system of Hradec Kralové Region (origin, importance, perspective)
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje Integrovanému dopravnímu systému v Královéhradeckém kraji IREDO. V úvodu práce je obsažena literární rešerše a charakteristika území, dále pak vznik a vývoj integrovaného dopravního systému IREDO. Ve výzkumné části je provedeno porovnání mezi lety 2001 a 2009 analýzou dopravní dostupnosti na modelovém území obvodu obce s rozšířenou působností Náchod. Podkladem jsou jízdní …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the Integrated transport system IREDO in the Hradec Králové region. In the beginning of the work is included literature research and characteristics of the territory, as well as the emergence and development of an integrated transport system IREDO. In the research part is done comparison between the year 2001 and 2009 by analysing of transport accessibility in the model area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání