Bc. Marie Nováková

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o ženu při fyziologickém porodu - komparativní studie náplně práce porodní asistentky v České republice a v Belgii

The care for a woman in physiological delivery - comparative study of midwife`s work in Czech Republic and in Belgium
Anotace:
Práce se zabývá systémem ošetřovatelské péče o ženu při fyziologickém porodu. Cílem práce je srovnat český a belgický systém péče o rodičku se zaměřením na bezpečnost porodu a splnění podmínek přirozeného porodu. Práce porovnává systémy péče porodnice AZ Nikolaas v belgickém Sint-Niklaas a Obilní trh FN Brno. Je také zaměřena na náplň práce porodních asistentek obou zemí. V teoretické části práce popisuje …více
Abstract:
This work deals with the nursing care system for a woman in physiological delivery. The objective of my work is to compare Belgian and Czech care system for a woman with special attention to the security of the delivery and to satisfy conditions of the natural labour. My work compares procedures of care in two maternity hospitals, AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, Belgium and maternity Obilní trh, FN Brno …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Jeklová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma