Mgr. Zdeňka Míčová

Diplomová práce

"Tudy kráčel Ahasver" Zážitková výtvarná výchova na 1.stupni ZŠ

"Ahasver walked this way" Experience-based arts and crafts education for primary school
Anotace:
V diplomové práci jsem se snažila přiblížit dětem prostřednictvím zážitkové výtvarné výchovy historii židovské kultury v našem regionu. Výtvarné lekce byly inspirovány historickými fakty a děti v nich objevovaly na základě vlastních zkušeností a zážitků nová místa a situace a upevňovaly v sobě schopnost respektu a tolerance vůči jiným národům a menšinám.
Abstract:
The Master’s thesis focuses on presenting our regional Jewish culture to school children through experience-based arts education. Arts classes are inspired by historical facts and the children have discovered new places and situations through their own experiences; they have established and built up an ability to respect, to tolerate and/or to accept different nations and ethnic/cultural/social minorities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta