Ing. Daša Voskárová

Diplomová práce

Srovnání využívání fondů Evropské Unie v oblasti kultury v České a Slovenské republice

Comparison of EU funding utilization in cultural projects in Slovak and Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je věnována tématu poskytování finanční podpory kulturním projektům ze strany Evropské unie. Hlavním zdrojem pro podporu kultury v Evropské unii je program Kreativní Evropa, o kterém podrobně pojednává tato práce. Následuje analýza čerpání finančních prostředků na kulturní projekty ve dvou vybraných zemích. Cílem diplomové práce je přiblížit možnosti čerpání finančních prostředků Evropské …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to providing an overview of financial support from the European Union for cultural projects. The main source for promoting culture in the European Union is the Creative Europe program, which is discussed in detail in our work. Subsequently, the work provides an analysis of the use of funds for cultural projects in two selected countries. The aim of the diploma thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jakub Tabas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/ycw1m/