Bc. Gabriela Klimszová

Bakalářská práce

Katalog uměleckých děl v 33.-37. knize Přírodovědy Plinia Staršího

A Catalogue of Works of Art in the 33rd to 37th Book of Naturalis Historia of Pliny the Elder
Anotace:
Hlavním cílem této práce je sestavit katalog umělců, které Gaius Plinius Secundus uvádí v posledních pěti knihách svého rozsáhlého díla Naturalis Historia (Přírodověda). Konkrétně se jedná o knihy XXXIII. až XXXVII., které pojednávají o kovech, výtvarném umění a drahokamech. Krátce také přibližuje autorův život a obsah výše zmíněného díla. Důraz je ale kladen na katalog umělců, který obsahuje stručné …více
Abstract:
The main aim of this work is to compile a catalog of artists that Gaius Plinius Secundus presents in the last five books of his large work Naturalis Historia. Specifically, these are books XXXIII. to XXXVII., which deal with metals, fine arts and gems. It also briefly focuses on the author's life and content of the above-mentioned work. Emphasis is placed on the catalog of artists, which contains brief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Jana Malaníková
  • Oponent: Mgr. Tereza Antošovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Dějiny starověku

Práce na příbuzné téma