Bc. Lenka Táchová

Master's thesis

Dětská skupina jako možná alternativa předškolního vzdělávání

Children's group as a possible alternative of pre-school education
Abstract:
Diplomová práce pojednává o předškolním vzdělávání a zaměřuje se především na Dětské skupiny. Popisuje formy předškolního zařízení, podoby výuky a péče o děti a podmínky související s provozem těchto zařízení. Teoretická část obsahuje obecný výklad fungování předškolního zařízení, kritéria na vzdělávání personálu, vedení těchto zařízení a naplňování výchovně vzdělávacích plánů. Praktická část se zaměří …more
Abstract:
The thesis deals with pre-primary education, focused on the Children´s Groups. It discusses various types of pre-primary educational facilities and forms of pre-school children care as well as conditions for operation of such facilities, particularly the Children´s Groups. The thesis contains a general explanation of the pre-preliminary educational facility operation and criteria for qualification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.
  • Reader: Ing. Michaela Kupcová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě