Šárka Červená, DiS.

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská péče u nemocného s dg. polytrauma

Abstract:
ČERVENÁ, Šárka. Ošetřovatelská péče u nemocného s dg. polytrauma. Praha, 2021. Bakalářská práce. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň odborné kvalifikace: Bakalář, všeobecná sestra. Vedoucí práce: PhDr. Hana Belejová, PhD. Praha 2021. 87 s. Tématem bakalářské práce je ošetřovatelská péče u nemocného s diagnózou polytrauma. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická …more
Abstract:
ČERVENÁ, Šárka. Nursing care for a patient with dg. polytrauma. Prague, 2021. Bachelor thesis. Vysoká škola zdravotnická, o. Str. S. Degree of vocational qualification: Bachelor, general nurse. Leader: PhDr. Hana Belejová, Ph.D. Prague 2021. 87 p. The topic of the bachelor's thesis is nursing care for a patient diagnosed with polytrauma. The bachelor thesis is divided into a theoretical part and a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2021
  • Supervisor: PhDr. Hana Belejová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická