Šárka Červená, DiS.

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče u nemocného s dg. polytrauma

Anotace:
ČERVENÁ, Šárka. Ošetřovatelská péče u nemocného s dg. polytrauma. Praha, 2021. Bakalářská práce. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň odborné kvalifikace: Bakalář, všeobecná sestra. Vedoucí práce: PhDr. Hana Belejová, PhD. Praha 2021. 87 s. Tématem bakalářské práce je ošetřovatelská péče u nemocného s diagnózou polytrauma. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická …více
Abstract:
ČERVENÁ, Šárka. Nursing care for a patient with dg. polytrauma. Prague, 2021. Bachelor thesis. Vysoká škola zdravotnická, o. Str. S. Degree of vocational qualification: Bachelor, general nurse. Leader: PhDr. Hana Belejová, Ph.D. Prague 2021. 87 p. The topic of the bachelor's thesis is nursing care for a patient diagnosed with polytrauma. The bachelor thesis is divided into a theoretical part and a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Hana Belejová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Všeobecné ošetřovatelství / Všeobecné ošetřovatelství