Mgr. Václav Sedláček, DiS.

Bakalářská práce

Vnitřní prostředí SKI Klubu RD Rýmařov

The internal environment of SKI Club RD Rýmařov
Anotace:
Práce je z prostředí managementu sportu, jejíž hlavním cílem je identifikace silných a slabých stránek Ski klubu RD Rýmařov. Mezi dílčí cíle patří charakteristika organizace, analýza vnitřního prostředí, identifikace silných a slabých stránek klubu, návrhy na odstranění slabých stránek a ekonomické zhodnocení navrhovaných řešení. K silným stránkám patří například dlouhá tradice a úspěchy, kvalitní …více
Abstract:
The work is from the environment of sport management. The main goal is to identify weak and strong aspects of Ski club RD Rýmařov. Another lower goals are describe this organization, analysis of internal environment, identifying strengths and weaknesses of the club, proposals to eliminate weaknesses and economic evaluation of proposed solutions. The strengths include a long tradition and achievements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Kudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu