Bc. Klára Bergmanová

Diplomová práce

Nezaměstnanost a rekvalifikace u osob ve věku 50+

Unemployment and rekvalification in the age group 50 years and over
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá nezaměstnaností a rekvalifikacemi u lidí starších padesáti let. Jejím cílem je zjistit, jak účastníci rekvalifikačních kurzů hodnotí jejich dopad na svou profesní kariéru. Práce sestává ze dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část pojednává o vzdělávání dospělých, vymezuje základní pojmy s tímto tématem související, zabývá se vzdělávacími formami …více
Abstract:
The main topic of this master´s thesis is unemployment and rekvalification in the age group 50 years and over. The goal of this thesis is to find out how rekvalification course attendees evaluate the course impact on their profesional career. This thesis consists of two parts, the theoretical and the empirical. The theoretical part deals with adult learning and determins basic therms in relation to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta