Bc. Katarína Villínová

Diplomová práce

Možnosti zpracování průmyslových odpadů v podniku

Possibilities for industrial waste reprocessing in a company
Abstract:
The diploma thesis “Possibilities for Industrial Waste Reprocessing in a Company” deals primarily with the issue of waste and waste management in a company with an engineering focus. However the theoretical part addresses also the wider concept of reverse logistics and there are defined important notions in terms of legislation as well. In the practical part, there is an analysis in the area of waste …více
Abstract:
Diplomová práca „Možnosti zpracování průmyslových odpadů v podniku“ sa primárne zaoberá problematikou odpadu a odpadového hospodárstva v podniku so strojárenským zameraním. Teoretická časť sa však venuje i širšiemu pojmu reverzná logistika a tiež sú v nej definované dôležité pojmy z hľadiska legislatívy. V praktickej časti je analyzovaná oblasť odpadového hospodárstva vo výrobnom podniku PSL, a.s. …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management