Nikola Vilhelmová

Master's thesis

Slovník M. Michelsona "Ruská mysl a řeč" (1903) z pohledu současníka (porovnání frazeologie 19. století se současnou ruskou frazeologií)

M. Michelson{\crq}s Dictionary {\clqq}Russian Mind and Language`` (1903) from Contemporary View (Comparative Phraseology 19th Century with the Present Russian Phraseology)
Anotácia:
Cílem této práce bylo porovnávání ruských frazeologismů 19. století se současnou ruskou frazeologií. K tomuto porovnávání jsem používala Slovník M. I. Michelsona "Ruská mysl a řeč`` (1903) a "Rusko-český frazeologický slovník`` (2007) L. Stěpanové. Práce je rozdělena na Teoretickou a Praktickou část. V teoretické části jsem se věnovala problematice frazeologie a frazeologické jednotce. Dále zde představuji …viac
Abstract:
The object of this thesis is a comparation of Russian phraseology of 19th century and present Russian phraseology. For that purpose I used M. I. Michelson's Dictionary "Russian Mind and Language`` (1903) and "Russian-Czech Phraseology Dictionary`` of L. Stepanova (2007). The thesis consist of two parts - the theoretical and the practical. In the theoretical part I am concerned with a problem of phraseology …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2008
  • Vedúci: Ludmila Stěpanova
  • Oponent: Milena Machalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Master programme / odbor:
Filologie / Odborná ruština pro hospodářskou praxi