Bc. Bedřich ŠPULÁK

Diplomová práce

Aktivní životní styl a tělesná kondice adolescentů okresu Tábor

The active lifestyle and physical fitness in high school students
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na aktivní životní styl, tělesnou kondici a zdatnost studentů okresu Tábora, věkového spektra 16,17 let. Výzkumu se zúčastní studenti Střední školy informatiky a spojů Tábor. Podstatným důvodem pro sepsání, je zhoršující se zdravotní stav a měnící se životní styl zejména u dospívající generace. Je ekonomicky stále náročnější a přitom často nedosahuje ani nezlepšuje kvalitu …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the active lifestyle, physical fitness and fitness of the students of the district of Tábor, the age spectrum of 16.17 years. The research will be attended by students of the secondary school of informatics and communications Tábor. A major reason for writing the work is the deteriorating health condition and the changing lifestyle, especially among the teenage generation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPULÁK, Bedřich. Aktivní životní styl a tělesná kondice adolescentů okresu Tábor . Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4hzux4 4hzux4/2
27. 4. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 4. 2018
Bulanova, L.
28. 4. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.