Bc. Filip ZRUBECKÝ

Diplomová práce

Vliv stínění elektromagnetického pole na účinnost systému bezkontaktního přenosu energie

Effect of electromagnetic field shielding on efficiency of wireless power transfer system
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá stíněním a jeho účinky na parametry systému bezdrátového přenosu energie. V práci je popsán systém se sériovou kompenzací na primární i sekundární straně a jsou odvozeny jeho parametry. V další části jsou popsány účinky magnetického pole na lidské zdraví spolu s doporučením organizace ICNIRP. Poté jsou navrhnuty soustavy stínění a vyhodnoceny elektrické parametry a parametry …více
Abstract:
This master's thesis aims to describe a wireless power transfer shielding and it's impact on parameters of the whole WPT system. This paper deals with the system that is series compensated on both primary and secondary sides. Next, the impact of magnetic field on human health and the recommendations of the ICNIRP organization are described. After that the systems of shielding are presented and simulated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Kindl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZRUBECKÝ, Filip. Vliv stínění elektromagnetického pole na účinnost systému bezkontaktního přenosu energie. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika