Bc. Vít Koukal, DiS.

Bakalářská práce

Strategie zvládání zátěžových situací rozhodčího fotbalu

Coping strategies of football referees
Anotace:
V teoretické části této bakalářské práce se zabýváme základní charakteristikou fotbalu. Dále popisujeme osobnost fotbalového rozhodčího z pohledu sociálního, emocionálního a motivačního. V závěru teoretické části také uvádíme analýzu zátěžových situací a strategie jejich zvládání. V praktické části zjišťujeme úroveň copingových dovedností fotbalových rozhodčí. Dále porovnáváme výsledky z hlediska druhu …více
Abstract:
In the theoretical part of this bachelor thesis we deal with basic characteristic of football. Furthermore, we describe the personality of football referee from the point of view of social, emotional and motivational. At the end of the theoretical part we also present analysis of the stress situations and strategy management. In the practical part we are finding out the level of coping skills of football …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Michal Vičar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.