Bc. Vít Koukal, DiS.

Bachelor's thesis

Strategie zvládání zátěžových situací rozhodčího fotbalu

Coping strategies of football referees
Abstract:
V teoretické části této bakalářské práce se zabýváme základní charakteristikou fotbalu. Dále popisujeme osobnost fotbalového rozhodčího z pohledu sociálního, emocionálního a motivačního. V závěru teoretické části také uvádíme analýzu zátěžových situací a strategie jejich zvládání. V praktické části zjišťujeme úroveň copingových dovedností fotbalových rozhodčí. Dále porovnáváme výsledky z hlediska druhu …more
Abstract:
In the theoretical part of this bachelor thesis we deal with basic characteristic of football. Furthermore, we describe the personality of football referee from the point of view of social, emotional and motivational. At the end of the theoretical part we also present analysis of the stress situations and strategy management. In the practical part we are finding out the level of coping skills of football …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
  • Reader: Mgr. Michal Vičar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Physical Education and Sport

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.