Daniel Měrka

Bakalářská práce

Změny vegetačního krytu termicky aktivních odvalů Ostravské pánve

Changes of Vegetation Cover on Thermally Active Spoil Tips of Ostrava Basin
Anotace:
Ostravská pánev je historicky jedním z nejvýznamnějších černouhelných revírů ČR. Přestože se těžba postupně utlumje, její následky můžeme pozorovat ještě dlouho po uzavření posledních dolů. Jedním z těchto následků jsou důlní odvaly, vzniklé ukládáním důlní hlušiny. Tato práce si klade za cíl teoreticky popsat odvaly a zásady jejich vzniku, stejně jako možnosti a postupy při jejich rekultivaci. Na …více
Abstract:
Ostrava basin is historically one of the most important coal districts in Czechia. Although the mining activity is gradually reduced, its consequences are seen long after the mine closure. One of this consequences is colliery spoil tips, which originated by deposition of coal tailings. This paper aims at theoretical examination of colliery spoil tips and principles used during its piling, as well as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Měrka, Daniel. Změny vegetačního krytu termicky aktivních odvalů Ostravské pánve. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik