Šárka BEZDĚKOVÁ

Bakalářská práce

\rus{Motivy i temy proizvedenii0 E1. A. Po v rasskazakh i povestyakh V. YA. Bryusova}

The Motifs of E. A. Poe´s work of art in Brjusov´s short stories
Abstract:
The Bachelor thesis named Motifs of E. A. Poe´s work of art in Brjusov´s short stories concentrates on the lives and literary works of both writers and on artistic directions of their periods. The second part of this thesis is focused on the interdependence of motifs used in their works, which is shown on the analizes and comparisons of their short stories.
Abstract:
Bakalářská práce s názvem Motivy a témata děl E. A. Poa v povídkové tvorbě V. Brjusova se zabývá životem a tvorbou obou spisovatelů a uměleckými směry jejich doby. Druhá část této práce se zaměřuje na vzájemnou provázanost jimi užívaných motivů, která je ukázána na rozborech a srovnáních jejich povídek.
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013
Zveřejnit od: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jan Vorel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEZDĚKOVÁ, Šárka. \rus{Motivy i temy proizvedenii0 E1. A. Po v rasskazakh i povestyakh V. YA. Bryusova}. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.1.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 1. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura - Ruský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma