Bc. Monika Sedláčková

Bakalářská práce

Studium vlivu pH na adsorpci organických látek na práškovém aktivním uhlí

Study of influence of pH on adsorption of organic compounds on powdered activated carbon
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou adsorpce organických látek z kapalné fáze na práškovém aktivním uhlí.
Abstract:
This bachelor work deals with the study of organical pollutants adsorption from aqueous phase on powdered activated carbon.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2011
  • Vedoucí: Ing. Hana Jiránková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sedláčková, Monika. Studium vlivu pH na adsorpci organických látek na práškovém aktivním uhlí. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technická chemie / Chemie a technická chemie