Bc. Jiří Doubek

Master's thesis

Současná finanční krize - důvody, stav a možnosti překonání

Current financial crisis - reasons, status and possibilities of overcoming
Anotácia:
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat a posoudit současnou finanční a hospodářskou krizi nejen v České republice, ale i ve světě. Poskytuje analýzu příčin krize, popisuje její rychlý rozmach po celém světě a důvody, které k tomu vedly. Ukazuje nástroje, kterými vlády a centrální banky celého světa proti krizi bojovaly a jaké byly důsledky těchto opatření, zejména s ohledem na aktuální dluhovou …viac
Abstract:
This graduation theses is aimed at describing and to judge the current financial and economic crises not only in the Czech Republic, but also worldwide. The study delivers an analysis of reasons, describes her fast spreading across the world and reasons leading to that. It shows tools that the governments and central banks used to fight the crisis and the effects of these tools, especially in the aspect …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedúci: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní