Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.

Bakalářská práce

Úloha proteinu p73 v embryogenezi a tumorigenezi nervové soustavy

The role of p73 protein in embryogenesis and tumorigenesis of the nervous system
Anotace:
Protein p73 je homologem nádorového supresoru p53. Gen pro tento protein je lokalizován v oblasti 1p36, která u řady nádorů podléhá ztrátě heterozygosity. Biologická úloha p73 je zčásti podobná jako u p53, p73 je však zapojen i do dalších signálních drah a může plnit i funkce antagonistické. V první části bakalářské práce je popsána účast p73 v procesu nádorové transformace, zejména s ohledem na neuronální …více
Abstract:
p73 is a member of the p53 family. TP73 is localized at chromosome 1p36, a region that is frequently deleted in a variety of human tumours. p73 shows structural and functional homology with the tumor suppressor p53 but there are many p73 protein isoforms with both pro- and antiapoptotic functions. The first part is focused on a role of p73 in tumorigenesis of the nervous system, the second part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární biologie a genetika