Bc. Iveta ŠOULOVÁ

Diplomová práce

Mezináboženský dialog a Jan Pavel II.

Interreligious dialogue and John Paul II.
Anotace:
Úkolem diplomové práce je analyzovat mezináboženský dialog za pontifikátu Jana Pavla II. Pochopit ho filosoficky, teologicky, a vymezit ty události, které více než jiné ovlivnily další směřování mezináboženského dialogu.
Abstract:
The target of this thesis is to analyze the interreligious dialogue in the pontificate of John Paul II., to understand it in the philosophical and theological way, and to define those events that affected more than others, the future orientation of the interreligious dialogue.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOULOVÁ, Iveta. Mezináboženský dialog a Jan Pavel II.. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická