Bc. Vanda Žurková

Bakalářská práce

Sexualita a sexuální identita v dramatech Bílé manželství a Procitnutí jara

Sexuality nad sexual identity in the dramas White wedding and Spring awakenig
Anotace:
Bakalářská práce „Sexualita a sexuální identita v dramatech Bílé manželství a Procitnutí jara“ srovnává pojetí tématu sexuality a sexuální identity v těchto divadelních hrách. Děj a dialogy her jsou nahlíženy v rámci definovaných pojmů a analyzovány z hlediska sexuality a sexuální identity. V rámci práce je prováděna komparace scény jednotlivých dramat a také rozdíly, tak podobnosti obou her.
Abstract:
Bachelor thesis „Sexuality and sexual identity in the dramas White wedding and Spring awakening“ compares theme of sexuality and sexual identity. Action and dialogues of dramas are seen in the light of define terms and it is analyzed in a view of sexuality and sexual identity. In context of this thesis there is compared scenes and both similarities and differences in the dramas.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta