Mgr. Tibor Botka, Ph.D.

Disertační práce

Komplexní analýza genomů jedinečných bakteriofágů a plazmidů nesoucích geny pro exfoliativní toxiny A a B u Staphylococcus aureus

Complex genome analysis of unique converting bacteriophages and plasmids carrying genes for exfoliative toxin A and B in Staphylococcus aureus
Anotace:
Staphylococcus aureus je významný oportunní patogen a častý původce bakteriálních nozokomiálních nákaz. Vznik patogenních kmenů je umožněn zejména horizontálním přenosem genů pro faktory virulence prostřednictvím mírných bakteriofágů a plazmidů. Takto jsou přenášeny i geny pro exfoliativní toxiny A (ETA) a B (ETB), které způsobují epidermolytická onemocnění zejména novorozenců a dětí předškolního věku …více
Abstract:
Staphylococcus aureus is an important opportunistic pathogen and common cause of bacterial nosocomial infections. A horizontal gene transfer of virulence factors, promoted by tempered bacteriophages and plasmids, plays a crucial role in mechanism of pathogenic strains origin. Exfoliative toxins A (ETA) and B (ETB), transferred by this way, are the cause of epidermolytic diseases mostly of newborns …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 10. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta