Bc. Tomáš BUROŇ

Diplomová práce

Internetová kriminalita a bezpečnost ve výuce informatiky na středních školách

Internet security in informatics secondary education
Anotace:
Práce se zabývá vybranými bezpečnostními hrozbami internetové kriminality, se kterými se mohou setkat žáci středních škol. Tvoří ucelený teoretický přehled těchto hrozeb, a také základní možnosti, jak se proti internetové kriminalitě bránit. Součástí práce je potom pedagogický výzkum, který zkoumá postoje a návyky žáků prvního ročníku středních škol v této problematice. Dále také studijní materiál …více
Abstract:
This thesis deals with some security threats of computer crime which students of high schools can face. It forms a theoretical overview of these threats, as well as basic ways how to defend against internet crime. This thesis also includes educational research that examines attitudes and habits of pupils in the first year of high schools in this area and study material and eLearning course focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUROŇ, Tomáš. Internetová kriminalita a bezpečnost ve výuce informatiky na středních školách. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Učitelství Informatiky (jednooborové) pro střední školy