Roman VESELÝ

Bakalářská práce

Vyhodnocení hlukové zátěže v intravilánu

Estimation of the noise situation in an urban area.
Anotace:
Tématem bakalářské práce je vyhodnocení hlukové situace v intravilánu vysokoškolských kolejí K1,2 a K3 University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, které spočívá v posouzení hlukové zátěže na základě měření a výpočtu. Cílem práce je analýza a využití metod posuzování hluku, který je v období urbanizace a industrializace významným stresovým faktorem přispívajícím k civilizačním chorobám. Práce …více
Abstract:
The theme of the work is the estimation of the noise situation in the urban area of university student's hostel K1 and K2 of University J. E. Purkyně in Ústí nad Labem and consists in evaluation of noise based on measuring and calculation. The objectif of the work is analysing and using of methods of noise estimation which is the significant stress factor contributing to the civilisation disaeses in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Šípal Jaroslav

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu
http://arl.ujep.cz/