Bc. Radek Uhlíř

Diplomová práce

Sociálně kriminogenní faktory ovlivňující delikventní chování dětí a mladistvých

Socio-criminogenic factors leading to juvenile delinquency
Anotace:
Diplomová práce na téma Sociálně kriminogenní faktory ovlivňující delikventní chování dětí a mladistvých se zabývá jedním z aspektů navýsost aktuální problematiky delikventního chování dosud nezformovaných jedinců. V práci jsou nejprve řešeny otázky sociálně kriminogenních faktorů ovlivňujících výskyt tohoto negativního společenského jevu. Ná-sleduje pasáž zaměřená na prevenci kriminality. Poslední …více
Abstract:
The thesis entitled The Social Criminogenic Factors Affecting Delinquent Behaviour of Children and Juveniles deals with one of the aspects of the very up-to-date issue of delin-quent behaviour of yet unformed individuals. The thesis first focuses on the area of social criminogenic factors affecting the occurrence of this negative social phenomenon. The next part concentrates on the prevention of criminality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014
Zveřejnit od: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alena Plšková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Uhlíř, Radek. Sociálně kriminogenní faktory ovlivňující delikventní chování dětí a mladistvých. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe