Zuzana Ševčíková

Bachelor's thesis

E-mailingová automatizace v e-commerce prostředí

E-mailing automation in an e-commerce environment
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout konkrétní značce, provozující e-shop, strategii pro e-mailingovou automatizaci, kterou mohou v určité obměně aplikovat i další značky pohybující se v e-commerce prostředí. Bakalářská práce přináší rešerši k tématu e-mailingové automatizace v e-commerce. Důvodem výběru tohoto tématu je rozšíření povědomí o této marketingové praktice, která je pro mnoho provozovatelů …more
Abstract:
This bachelor's thesis aims to propose a strategy for email automation to a specific brand operating an online store, which could be applied by other brands in this environment to an extent. This thesis provides research on the topic of email automation in the e-commerce environment. The reason for choosing this topic is to raise awareness of this marketing strategy which is a new territory for many …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2024

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ludmila Hruban, Ph.D. MSc.
  • Reader: Petr Novák, Ing.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: NEWTON University Group, Vysoká škola NEWTON

NEWTON University Group

NEWTON University

Bachelor programme:
Economics and Management