Zuzana Ševčíková

Bachelor's thesis

E-mailingová automatizace v e-commerce prostředí

E-mailing automation in an e-commerce environment
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout konkrétní značce, provozující e-shop, strategii pro e-mailingovou automatizaci, kterou mohou v určité obměně aplikovat i další značky pohybující se v e-commerce prostředí. Bakalářská práce přináší rešerši k tématu e-mailingové automatizace v e-commerce. Důvodem výběru tohoto tématu je rozšíření povědomí o této marketingové praktice, která je pro mnoho provozovatelů …viac
Abstract:
This bachelor's thesis aims to propose a strategy for email automation to a specific brand operating an online store, which could be applied by other brands in this environment to an extent. This thesis provides research on the topic of email automation in the e-commerce environment. The reason for choosing this topic is to raise awareness of this marketing strategy which is a new territory for many …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Ludmila Hruban, Ph.D. MSc.
  • Oponent: Petr Novák, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON University Group, Vysoká škola NEWTON

NEWTON University Group

NEWTON University

Bachelor programme:
Economics and Management