Anna Šamajová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

The Heardford House v Kentucky jako inspirace pro péči v českých hospicích

The Heardford House in Kentucky as a source of inspiration for care in Czech hospice
Anotácia:
Tato absolventská práce se zabývá specializovaným lůžkovým zařízením Heartford House, které je součástí Hospice of Western Kentucky v USA. Cílem této práce je popsat fungování služeb tohoto zařízení a jejich výhody, a dále nalézt a popsat podnětné prvky pro péči v českých hospicích. Teoretická část práce obsahuje vymezení hospicové a paliativní péče v České republice i zahraničí, zaobírá se formami …viac
Abstract:
This thesis deals with the Heartford House, a specialized inpatient facility, which is the part of the Hospice of Western Kentucky in the United States. The aim of this thesis is to describe the services of this institution including its advantages, to discover and depict the inspiring features for care in the Czech hospices. The theoretical part focuses on outlining hospice and palliative care not …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Miroslava Petřeková
  • Oponent: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - College of Social Work Olomouc

vyšší odborný program / odbor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce