Bc. Marie Hrubišová

Bakalářská práce

Informovanost o péči o ránu u sester pracujících na pracovištích interního typu

Internal Medicine Nurses' Wound Care Awareness
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku péče o ránu a zjišťuje úroveň znalostí sester, které pracují na interních pracovištích, v této oblasti. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zpracovává nejen odborné poznatky a informace v oblasti léčení ran, ale také postupy při ošetřování defektů z pohledu sestry. V praktické části jsou zpracována data získaná pomocí kvantitativní …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of wound care and awareness of internal medicine nurses‘ in this area. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part deals not only with professional medical knowledge and information in the field of wound healing but also the procedures of treating wounds from the perspective of the nurse. The practical part investigates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Simona Saibertová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta