Bc. Anna Hevessyová

Diplomová práce

The Loss and Recovery of Identity in Monica Ali's Brick Lane and Zadie Smith's NW

The Loss and Recovery of Identity in Monica Ali's Brick Lane and Zadie Smith's NW
Anotace:
Tato diplomová práce se zaobírá tématem identity v románech dvou Britských autorek - Zadie Smith a Moniky Ali, narozené v Bangladéši. Hlavní důraz kladu na prominentní ženské postavy a způsob, jakým jednají se svojí osobnostní krizí. Tvrdím, že člověk může ztratit svoji prvotní identitu ve prospěch druhé v procesu sebeinvence. Dále tvrdím, že člověk ale také může žít dvojí identitou, potlačovat svoji …více
Abstract:
This Master's thesis deals with the topic of identity as it is depicted in the works of Bangladeshi-born British writer Monica Ali and British writer Zadie Smith. My main focus lies on the predominant female characters and the way they deal with their identity crisis. I argue that one’s initial identity can be lost in favour of a second one in a process of self-invention. I further argue that a person …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma