Kristýna Gubišová

Bachelor's thesis

Porovnání Open Source systémů pro správu webového obsahu na platformě Java

Comparing Open Source Content management system for Java platform
Abstract:
Tato práce s názvem "Porovnání Open Source systémů pro správu webového obsahu na platformě Java" s podtitulem Magnolia CMS versus OpenCms je zaměřena na systémy spravující webový obsah, které jsou šířeny zdarma pod licencemi na Java technologii (dále jen jako Java). Cílem první kapitoly je seznámit čtenáře s nejčastějšími technologiemi, které se používají při vývoji CMS aplikací. Jsou zde uvedeny základní …more
Abstract:
This bachelor thesis called "Comparing Open Source Content management system for Java platform" with its subtitle "Magnolia CMS versus OpenCMS" is focused on systems for web content management, which are distributed at no cost under the license of Java technology (hereinafter referred to as Java). The objective of the first chapter is to introduce the reader with the most common technologies, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 3. 2012
  • Supervisor: Jarmila Pavlíčková
  • Reader: Jana Fortinová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30275