Theses 

Úloha mitogenem aktivované protein kinázy MPK6 ve vývoji Arabidopsis – Bc. Pavlína FLOKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Fyziologie rostlin

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Pavlína FLOKOVÁ

Diplomová práce

Úloha mitogenem aktivované protein kinázy MPK6 ve vývoji Arabidopsis

Developmental role of Arabidopsis MAP kinase MPK6

Anotace: Předložená diplomová práce byla zaměřena na studium regulačních mechanismů subcelulární lokalizace a funkce jedné z hlavních mitogenem aktivovaných protein kináz Arabidopsis thaliana, MPK6. Kaskády MAP kináz jsou zapojeny do klíčových procesů vývoje rostlin a bylo zjištěno, že MPK6 se účastní těchto procesů. V této práci byl studován mechanismus subcelulární lokalizace a funkce MPK6 během postembryonálního vývoje kořene.

Abstract: The present thesis focused on the study of regulatory mechanisms subcellular localization and function of one the main Arabidopsis thaliana mitogen-activated protein kinases, MPK6. MAP kinase cascades are involved in key processes of plant development and it was found that MPK6 is involved in such processes. In the present thesis, we studied mechanisms of MPK6 subcellular localization and function of MPK6 during postembryonic root development.

Klíčová slova: Arabidopsis, fragmoplast, kořenový meristém, MPK6, mikrotubuly, preprofázní svazek, orientace roviny dělení buněk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Georgios Komis, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=194153 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

FLOKOVÁ, Pavlína. Úloha mitogenem aktivované protein kinázy MPK6 ve vývoji Arabidopsis. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 22:50, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz