Bc. Ivana Dvorská

Diplomová práce

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Measurement and assessment of financial and performance of the company
Anotace:
Diplomová práce „Měření a hodnocení stability a výkonnosti firmy“ se věnuje užšímu pojetí ekonomické přidané hodnoty. První část práce je zaměřena na základní metody měření výkonnosti podniku a detailnější pohled na výpočet ukazatele EVA, který je nejvýznamnější metodou této práce. Druhá část je zaměřena na možnosti využití jednotlivých způsobů výpočtu pro hodnocení výkonnosti vybraného podniku Direct …více
Abstract:
Thesis „Measurement and assessment of financial stability and performance of the company” is focused on more detailed conception of indicator Economic Value Added. The first part of the thesis is intent on the basic methods measurement performance of the company and more detailed overview for the calculation the indicator EVA. The second part of the thesis is focused on the posibilities of application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Peter Klčo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance