Bc. Jan Vlnař

Diplomová práce

Vliv profitability povinného ručení na řízení společnosti

Influence of car insurance profability on company management
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou ziskovosti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Cílem je návrh trvalého zabezpečení profitability jednak na základě analýzy trhu a jednak současného stavu produktu ve fiktivní pojišťovně. V první části práce jsou popsány základní pojmy a související legislativa včetně specifického pojišťovacího trhu. Tyto poznatky jsou nezbytné k pochopení problematiky a …více
Abstract:
The diploma thesis is about the issue of profitability of vehicle liability insurance. The aim is to design a permanent profitability partly based, on the market analysis and partly on the current condition of the product in the fictive insurance company. The first part describes the basic concepts and related legislation, including the specific insurance market. This knowledge is necessary to understand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní