Theses 

Vliv profitability povinného ručení na řízení společnosti – Bc. Jan Vlnař

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Vlnař

Master's thesis

Vliv profitability povinného ručení na řízení společnosti

Influence of car insurance profability on company management

Anotácia: Diplomová práce se zabývá problematikou ziskovosti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Cílem je návrh trvalého zabezpečení profitability jednak na základě analýzy trhu a jednak současného stavu produktu ve fiktivní pojišťovně. V první části práce jsou popsány základní pojmy a související legislativa včetně specifického pojišťovacího trhu. Tyto poznatky jsou nezbytné k pochopení problematiky a jsou tak základem pro další výzkum. Druhá část se zabývá pojišťovnou jako ekonomickým subjektem se zaměřením na její finanční zdraví, ale zároveň i na podmínky provozu dané zákonem. Ve třetí části, vycházející z analýzy trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zároveň analýzy daného pojištění v rámci pojišťovny, jsou uvedeny autorovy návrhy a doporučení.

Abstract: The diploma thesis is about the issue of profitability of vehicle liability insurance. The aim is to design a permanent profitability partly based, on the market analysis and partly on the current condition of the product in the fictive insurance company. The first part describes the basic concepts and related legislation, including the specific insurance market. This knowledge is necessary to understand the issue and is the basis for further research. The second part deals with the insurance company as an economic entity with a focus on its financial health, and also on the conditions of operation determined by law. In the third part, based on the analysis of the vehicle liability insurance market and the analysis of the insurance in the insurance company, the authors' suggestions and recommendations are presented.

Kľúčové slová: Pojištění, pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, profitabilita, řízení pojišťovny, pojistný trh, kalkulace pojistného produktu, riziko, solventnost

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 08:29, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz