Ondřej KADUCH

Bakalářská práce

Postavení odborů v postindustriální společnosti

Position of trade unions in the post-industrial society
Anotace:
Práce analyzuje postavení odborů ve společnosti, která je nazývána postindustriální. Cíle: - určení postavení odborů z hlediska právního ukotvení - zhodnocení dějinného postavení odborů - analýza současného postavení - vytvoření hypotézy o budoucím postavení odborů
Abstract:
The thesis analyzes the position of trade unions in the society, which is called postindustrial. Objectives: - determining the status of trade unions in terms of legal anchoring - the evaluation of the trade union's historical status - analysis of current status - creating a hypothesis on the future status of trade unions
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADUCH, Ondřej. Postavení odborů v postindustriální společnosti. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií