Bc. Jitka Lišková

Bakalářská práce

Obchodníci s cennými papíry

Securities Traders
Anotace:
Bakalářská práce je vypracována na téma „Obchodníci s cennými papíry“. Zabývá se principy investování na akciových trzích jak ve světě, tak zejména v České republice. Pomáhá se orientovat v investičních nástrojích na trhu cenných papírů a snaží se pomoci v rozhodnutí komu tyto investiční nástroje svěřit. Hlavním cílem této práce je tedy zaměřit se na některé nešvary obchodníků s cennými papíry, poukázat …více
Abstract:
This works focused on „The brokers“. It deals with the principles of investment at stock exchange in the world as well as in the Czech Republic. It facilitates to find your bearings in the investment tools at the stock exchange and endeavouring help who these tools confide to. The main aim of this works to concentrate on the abuses of the brokers, to refer to the deficiencies in a client awareness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Robert Moteff

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní